yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Şurasında

TBMM Genel Konseyinde, iktisada ait düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Kararındaki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer alan 29 unsur kabul edildi.

Teklifin Genel Konseyde kabul edilen unsurlarına nazaran, Türkiye limanları ortasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ilişkin deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sonu artırılacak.

Denizde Can ve Mal Muhafaza Hakkında Kanun’da bulunan ve yeniliğini yitiren meblağlar güncellenecek. Gemilerde müsaadesiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırılacak.

Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ait hususun uygulama mühleti 31 Aralık 2028’e uzatılıyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, birinci konut hariç kaldırılıyor.

Gerçek bireylerin; internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden metin, manzara, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri karlar ve bu ortamlar üzerinden verilen ferdî kurs, eğitim, bilgi sürece ve geliştirme, eser tanıtımı üzere hizmetlerden sağlanan yararlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri yararlar gelir vergisinden müstesna olacak.

Gerçek bireylerce, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması ve elde edilen kar hissesinin elde edildiği takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi kaidesiyle elde edilen kar hisselerinin yarısı gelir vergisinden muaf olacak.

Ayrıca, elde edilen kar hisseleri gelirlerinin yarısı olarak uygulanan istisnaların azaltılması yahut artırılmasında, yabancı kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması kuralının azaltılması yahut artırılmasında Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Kazançların Türkiye’ye transferi

Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, davet merkezi, eser testi, sertifikasyon üzere kimi hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sıhhat hizmetlerinden elde edilen çıkarların tamamının, elde edildiği takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi koşulu getirilerek, indirim oranı yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılıyor. Ayrıyeten, Cumhurbaşkanına, istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’ye transfer edilmesi gereken yarar fiyatını belirleme yetkisi veriliyor.

Yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat oranının belirlenmesi, işin nevine nazaran ayırım yapılabilmesi ile mevduat, iştirak ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranları için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar hisseleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ait oranı başka ayrı yahut birlikte yüzde 40’a kadar artırmaya ve oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç yahut iktisap tarihi, hesap tipi, hesap açılış tarihi, kar ve irat tipi ile bunların vadesi, elde tutulma mühleti ve bunları elde edenler prestijiyle yatırım fonlarının katılma evraklarının fona iade edilmesinden yahut başka hallerde elden çıkarılmasından elde edilen yararlar için fonun portföy yapısına nazaran, başka farklı yüzde 40’a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Sporcu fiyatlarının sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen fiyat gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan fiyatı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ait uygulamanın mühleti 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor. Ayrıyeten, Cumhurbaşkanı’na oranları artırma ve azaltma yetkisi veriliyor.

Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen eser senetlerinin elden çıkarılmasından doğan yararlar için gelir ve kurumlar vergisi açısından istisnanın uygulama müddeti de 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

Makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman müddeti uzatılıyor

Gelir Yönetimi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve üçüncü bireylerle paylaşılabilecek bilgilerin genel idare kapsamındaki kamu yönetimleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve hukukî bireylerle paylaşılması karşılığında sorgu yahut dönen kayıtlar karşılığında “katılma payı” alınacak.

Sorgu yahut dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere alınabilecek katılma hissesinin meblağı, sorgulanan yahut dönen datanın sayısı, boyutu ve kapsamı, bilginin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan datanın sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı başka farklı yahut birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenebilecek. Katılma hisseleri, yeni bir belirleme yapılmadığı sürece, her yıl bir evvelki yıla ait tekrar değerleme oranında artırılacak.

Sanayi sicil evrakını haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde yahut AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik evrakı bulunan mükelleflerce bu evrak kapsamında 31 Aralık 2023 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman müddeti, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Finans şirketleri için enflasyon muhasebesi erteleniyor

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz kuruluşları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin süreksiz vergi periyotları de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap periyotlarında yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar yahut ziyanlar, yararın tespitinde dikkate alınmayacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanına, anılan kurumlarca süreksiz vergi devirleri de dahil olmak üzere 2026 hesap periyodunda enflasyon düzeltmesi yapılması durumunda, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar yahut ziyanların çıkarın tespitinde dikkate alınmaması istikametinde düzenleme yapma yetkisi veriliyor.

Damga vergisinin, ihale mukavelesinin yararlanılmayan kısmı iade edilebilecek

Seçimlerin Temel Kararları ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte misyon yapan vilayet ve ilçe seçim heyetlerinde bulunan siyasi partilerden alınan üyeler haricindeki heyet üyelerinin misyon müddeti, 2025 yılı Ocak ayının son haftasında yapılacak yeni oluşuma kadar uzayacak. 2025 Ocak ayının son haftasında şuralar tüm üyeleriyle yine oluşturulacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İdare Konseyi, kurumun fiyat cetvelleri ile işçi performans kıymetlendirme kriterleri kapsamında yapılacak ödemeleri, Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamaya yetkili olacak.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet yahut Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, damga vergisinin mukavelenin kararından yararlanılmayan kısmı iade edilebilecek.

İlgililerin bir kusuru olmaksızın nüfus yönetimlerinden kaynaklanan maddi kusurlar nedeniyle nüfus yönetimlerince yapılan resen düzeltmelere istinaden ticaret sicilinde ve tapu kayıtlarında yapılan düzeltmeler, harçlardan istisna tutulacak.

Harçlar Kanunu’nda yer alan “yola elverişlilik belgeleri” ibareleri “liman çıkış belgeleri” formunda değiştiriliyor.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlardaki milletlerarası ihaleye çıkarılma koşuluna bağlı getirilmiş olan harç istisnası, sadece ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar tarafından devam edecek.

Mevcut uygulamada ismi değiştirilen dokümanların yeni isimlerine yer verilen teklifte, Harçlar Kanunu kapsamında bulunmayıp denizcilik mevzuatında yer alan öbür sörvey dokümanları harç kapsamına alınıyor ve harç meblağları tekrar belirleniyor. Ayrıyeten seyir müsaade dokümanlarından alınacak harçlara ait tarife oluşturuluyor.

Teklifle, bağlama kütüğü harçlarının artırılarak yıllık alınması öngörülüyor. Bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden gemi, deniz ve iç su aracının uzunluğuna nazaran her yıl için 5 metreden 7 metreye kadar olanlardan 3 bin 500, 7 metreden 9 metreye kadar olanlardan 5 bin, 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 7 bin 500, 12 metreden 15 metreye kadar olanlardan 15 bin, 15 metreden 20 metreye kadar olanlardan 25 bin, 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 50 bin, 30 metreden büyük olanlardan 100 bin lira alınacak. Bu uygulamalar 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

6 Şubat sarsıntılarından etkilenen ve Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine ödemeleri gereken 2023 ve 2024 yıllarına ait yıllık aidatları alınmayacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek yordam ve temeller çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla da Türkiye içinde iki nokta ortasında havayolu ile ticari gayeyle yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilecek.

Görüşmelerden

Teklifin birinci kısmındaki hususların görüşmeleri sırasında kelam alan Saadet Partisi Küme Başkanvekili Bülent Kaya, 6 aydır Meclis Başkanlığının kümelerine tahsis edilmesi gereken çalışma alanlarıyla ilgili gerekli tahlilleri üretmediğini, bu nedenle içtüzükten kaynaklanan hakları kullanarak bir demokratik tavır içinde olduklarını söyledi.

TBMM’nin sorunu çözmeyle ilgili attığı birkaç adım üzerine demokratik yansılarını süreksiz olarak askıya alma kararı aldıklarını belirten Kaya, “Meclis ana yerleşkesinde yemekhaneye giden koridorun Saadet Partisi Küme koridoru olarak belirlenip orada bulunan 5 odanın boşaltılarak Saadet Partisi’ne tahsis edilmesi, yalnızca bir odanın orada bulunan eski bakanımıza uygun bir oda bulununcaya kadar devam etmesi. Saadet Partisi Küme Başkanvekilleri için Ana Bina’nın ikinci katında ilerleyen süreçlerde iki oda daha verilmesi konusunda mutabık kaldık.” bilgisini verdi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, teklifle kiraların yüksek olması nedeniyle BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 30 bin, 2024 yılı için 45 bin liraya kadar tazminat verileceğini belirterek, “Bu beşerler, BDDK’da çalışanlar memur, öbür memur arkadaşlarımız farklı şartlarda mı yaşıyor da farklı tutuyorsunuz, yalnızca BDDK çalışanlarına ek tazminat veriyorsunuz?” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Merkez Bankası bilgilerine nazaran, 2020 yılının Eylül ayında 100 metrekare bir meskenin ortalama fiyatının 361 bin lira olduğunu bildirdi.

Bugün için memurların, sabit gelirlilerin mesken sahibi olma bahtı olmadığını savunan Bakırlıoğlu, “Bırakın dar gelirlileri, biz burada milletvekiliyiz bu milletvekili maaşıyla 2 milyon 900 bin liralık, mütevazı 100 metrekare bir konutu borçlanarak bizim alma bahtımız ne yazık ki yok.” diye konuştu.

Saadet Partisi Küme Lideri Selçuk Özdağ ile YETERLİ Parti Küme Başkanvekili Erhan Usta, dün hayatını kaybeden muharrir ve siyaset bilimci Mustafa Çalık’a Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diledi.

Teklifin Birinci Kısmı’nda yer alan hususların kabul edilmesinin akabinde TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşime orta verdi. Ortanın akabinde Kurulun yerinde bulunmaması üzerine Karaca, birleşimi bugün saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Siyaset
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Son dakika haberi: ABD’de üniversiteye silahlı saldırı!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.