yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,

İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi kurulda kabul edildi (3)

Yurt dışına verilen kimi hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sıhhat hizmetlerinden 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen yararın tamamının Türkiye‘ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80’i indirim konusu yapılabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne nazaran, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Gelir Yönetimi Başkanlığının (GİB) bilgi ve data toplama, risk tahlili yapma yetkisine ait karara, Teşkilat Kanunu’nda yer veriliyor.

Buna nazaran, Başkanlığın sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar nedeniyle vergi yükümlülükleriyle ilgili müddetlerin uzatılmasına ait yetki düzenlemesi yapılıyor. GİB dışındaki kamu kurumlarının kamu alacağı niteliğindeki alacaklarının tebligatlarını yapma yetkisi düzenleniyor.

Başkanlık vergiye istekli ahengi artırmak, vergi kayıp ve kaçağı ile uğraş etmek ve tahsilatta aktifliği artırmak emeliyle mükellefiyet, vergilendirme ve vergiye ahenk seviyesine ait yapılacak çalışmalar için her türlü bilgi, data ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Tahlili Sistemi üzerinden risk tahlili yapma ve vergiye istekli ahenk seviyesini ölçme yetkisine sahip olacak.

Vergi dairelerince süreç tesis edilmesi gereken işlere ilişkin olan ve bildirimi gereken evraklar, ilgili kurumları ile yapılan protokoller çerçevesinde muhataplarına Vergi Adap Kanunu kararlarına nazaran kurulan teknik altyapı kullanılarak Başkanlık tarafından elektronik ortamda bildiri edilebilecek. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda devlet gelir uzmanlarının müdür olarak atanabilmelerine ait kararda düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, devlet gelir uzmanlığına atandıktan sonra bu unvandan en az 5 yıl hizmeti bulunanlar imtihana tabi tutulmadan müdür olarak atanabilecek.

Katılım Finans Kefalet AŞ’ye kurumlar vergisi muafiyeti

Finansal külfette olan işletmelerin borçlarını yine yapılandırabilmelerine imkan sağlayan mevcut yasa kararının uygulama mühleti, düzenlemenin yayımlanmasından itibaren iki yıl daha uzatılacak ve bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların kurumları, bağlı iştirakleri ve iştirakleri, kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, vilayet özel yönetimleri ve bunlara ilişkin hukuksal bireylerin, SGK’ye ilişkin ve Kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen prim ve prime ait öteki borçları ile kira ve ecrimisil borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına imkan sağlayan uygulamanın müddeti 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.

Kamu üniversite sıhhat hizmeti sunucularının SGK’ye 31 Aralık 2023’e kadar kontrat kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ait toplam tahakkuk meblağının götürü bedel kontrat fiyatından düşük olması durumunda ortadaki fark terkin edilecek. Terkin edilen meblağ, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu maksatla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Zorunlu genel sıhhat sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sıhhat hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak maksadıyla düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, 1 Ocak 2014 öncesine ilişkin olup ödenmemiş genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İhracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek emeliyle kurulan kurumların, kurumlar vergisinden muaf tutulması düzenlemesi kapsamında, iştirak bankalarının ortağı olduğu ve iştirak bankacılığı prensip ve asıllarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek maksadıyla kurulan İştirak Finans Kefalet AŞ’nin 1 Ocak 2024’ten itibaren elde edilen yararlarına da kurumlar vergisi muafiyeti tanınıyor.

Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde ettikleri kar hisselerinin yarısı, dövizin ülkeye getirilmesi koşuluyla istisna edilecek. Cumhurbaşkanı, vergi yüküne ait oranlar ile başka oranları indirme yahut artırma, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise istisnaların uygulanmasına ait adap ve temelleri belirleme yetkileri veriliyor.

İhracatlarda imalatçıya kurumlar vergisi oranında 5 puan indirim

Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, davet merkezi, eser testi, sertifikasyon üzere kimi hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sıhhat hizmetlerinden 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen karın tamamı Türkiye‘ye transfer edilirse yüzde 80’i beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, Türkiye‘ye transfer edilecek kar fiyatını azaltma ve tekrar yasal düzeyine kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanının, yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat oranının belirlenmesinde işin nev’ine nazaran ayırım yapılabilmesi ile yıllara sari inşaat ve tamir işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranının belirlenmesine ait yetkileri genişletiliyor.

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya, 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen karlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranında 5 puan indirim yapılacak.

Kur Muhafazalı Mevduat (KKM) ve iştirak hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının mühleti 31 Aralık 2023’ten 30 Haziran 2024’e kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına, mühletin bitimini müteakip bu süreyi her keresinde altı ayı geçmeyen müddetler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar yasal düzeyine getirme, hesap çeşidi, hesapların vadesi ve açılış tarihine nazaran istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi veriliyor.

Tüm baht oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst hududu yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltilecek. Böylelikle hem yasa dışı bahisle ticari açıdan aktif uğraş edilmesi hem de kelam konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Yazılı keşide tarihinden evvel çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına yönelik uygulamanın mühleti 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Teklifle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nda değişiklikler yapılıyor. Buna nazaran, Kanun’a “koşullu erişim” ve “net satış” sözleri eklenecek. Erişim sistemiyle yayın hizmeti sunan kuruluşlar da yıllık net satış gelirleri üzerinden yüzde 1,5 oranında Radyo ve Televizyon Üst Konseyine ödeme yapacak. Net satışların ödenmesine ait adap ve asılları belirlemeye yönelik Şuranın düzenleme yapma yetkisi olacak.

6 Şubat sarsıntıları sebebiyle Genel Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025 tarihine kadar fahiş fiyat uygulandığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca verilecek ceza 10 kat uygulanacak.

“Huzur hakkı” için düzenleme

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan “huzur hakkı”na ait düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ait Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan idare şurası, kontrol heyeti, tasfiye şurası, müracaat heyeti üyelikleri ile kurul, heyet, komite ve gibisi organlarda misyon alanlara, ayda dördü geçmemek üzere her bir toplantı için (9000) gösterge sayısına kadar Cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek meblağda, damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile unvan prestijiyle birinci kere ihdas edilen devlet memurları takımlarının mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile başka özlük hakları bakımından denk sayılacağı takımlar belirleniyor.

Yönetici takım ve pozisyonlarındayken (genel müdür yardımcısı, daire lideri vilayet ve bölge müdürü) vazifeleri sona erenler, en az 3 yıl vazife yapmış olmaları halinde idari uzman unvanlı takımlara atanacak.

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı dahil edilerek, anılan Başkanlıkta husus kapsamında yer alanların öbür kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu kararlara tabi olması sağlanıyor. Üst konseylerde lider yardımcısı takımlarında bulunanlardan misyondan alınanların ek gösterge bakımından denk oldukları genel müdürlerle tıpkı kararlara tabi olması hedefleniyor.

En yüksek devlet memurunun mali ve toplumsal hakları temel alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve toplumsal hak ile öbür bir ödeme yahut fiyat tavanının hesaplanması ya da ödenen aylık, artırım, tazminat, fiyat ve gibisi ödemelerin hesaplanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin korunması için karar getiriliyor.

Türk Akreditasyon Kurumunda kontratlı olarak çalışan çalışanın toplumsal güvenlik bakımından tabi olduğu sigortalık statüsü birebir temellerle tekrar belirleniyor.

Hangi hallerde uygulanacağını ve ölçüsünü açıkça belirtmek kaydıyla, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 1 milyon lirasına kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü 5 milyon lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen ölçüde idari para cezası karar tutanağı düzenlemek yahut düzenletmekle misyonlu ve yetkili olacak.

Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için birinci fıkra kapsamında uygulanacak idari para cezaları, tebligat kuralı aranmaksızın şoförü bilgilendirilerek tahsil edilecek. Cezalar tahsil edilmeden cezaya muhatap yabancı plakalı taşıtın ülkeyi terk etmesine müsaade verilmeyecek.

İhdaslar

Komisyonda kanun teklifine yeni husus ihdasları yapıldı.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilecek. 2023 yılı ekim ödeme periyodunda gelir/aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir kereye mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira fiyatındaki ödemeden, gelir/aylık almaktayken çalışan yahut faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin, belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda vazife yapan idarecilere ve meslek çalışanına, mevzuatında öngörülen fiyat tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesi yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu ödeme, damga vergisi hariç rastgele bir vergi yahut sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak; hak kazanmada ve ödemelerde, aylıklara ait kararlar uygulanacak.

İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ilişkin işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri tabibi görevlendirilmesine ait kararının yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2024’e ertelenecek.

6 Şubat sarsıntılarından etkilenen ve Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi kabul edilen Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinden, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine ödemeleri gereken 2023 ve 2024 yıllarına ait yıllık aidatları alınmayacak.

Kanun teklifine ihdas edilen diğer bir unsurla Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Vergi Metot Kanunu’nda aldatıcı evrak düzenleme yahut bu dokümanları kullanma, dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen düzmece olarak düzenleme ya da bu evrakları kullanma hataları ile ödeme kaydedici aygıta gerçekleştirilen aksiyonların işlendiğinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle durum Güç Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) da iletiliyor. EPDK tarafından her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve lokal mahkeme kararı katılaşıncaya kadar süreksiz olarak durduruluyor ve bu mühlet zarfında kelam konusu tesis için öteki bir gerçek yahut hükmî bireye de lisans verilmiyor. Düzenlemeyle 29 Nisan 2021’den evvel tahliye davası açmış olan maliklere, kelam konusu fiillerden ötürü kuşkulu, sanık yahut hükümlü olmamaları ve EPDK’ye belirli bir mühlet içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek.

Teklife eklenen başka unsurlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu’nda kimi değişiklikler yapılıyor.

(Bitti)

Kaynak: AA / Siyaset
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

İktisada Ait Düzenlemeleri İçeren Torba Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda Kabul Edildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.